Dodanie tovaru

Úvod Dodanie tovaru

    Dodanie tovaru

 

  1. Miestom dodania tovaru je bydlisko (sídlo) alebo miesto, ktoré uviedol kupujúci vo svojej objednávke..

  2. Za tovar zodpovedá predávajúci až do okamihu jeho prevzatia kupujúcim alebo inou osobou, určenou kupujúcim.

  3. Tovar je dodaný jeho osobným prevzatím, prevzatím na pobočke Slovenskej pošty alebo od kuriéra Slovenskej pošty, prípadne jeho odovzdaním inou kuriérskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá doručovaním zásielok.

  4. Tovar dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim a cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

  5. Objednávky vybavujeme postupne, max do 3 pracovných dní, výnimočne sa doba vybavenia môže predĺžiť, najmä počas Vianoc, Veľkej Noci a pod, v menej záťažovom období sa objednávky vybavujú aj v kratšom čase. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

Za prípadné zdržanie zásielky- na pošte alebo kuriérskou spoločnosťou- nie je predávajúci zodpovedný.

  1. Tovar sa balí do bežne používaných obalov ( papierové obaly, bublinková fólia, rôzna papierová a iná výplň....). Ak ide o krehký tovar ( sklo, porcelán, keramika....) kupujúci má možnosť zaplatiť si v rámci pošty službu „krehké“, aby sa s balíkom nakladalo zvlášť opatrne a tovar sa nepoškodil.

  2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade, že tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody. Ak bola suma za tovar už uhradená, vráti kupujúcemu sumu po odrátaní vzniknutej škody- napr. nákladov za dopravu.

  3. Objednávky posielame poštou- ako list, balík na poštu, na adresu, prvou triedou, doporučene, pričom ceny za poštovú prepravu sa riadia cenníkom Slovenskej pošty a záležia od veľkosti a hmotnosti balíka.

  4. Cena za poštovú prepravu bude vypočítaná dodatočne, pri spracovaní objednávky a oznámená kupujúcemu vopred, aby mal možnosť ju odsúhlasiť. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s cenou poštovného, objednávku má právo zrušiť.

  5. Kupujúci je povinný si balík pri preberaní skontrolovať, v prípade, že je poškodený, ho neprebrať, čím sa vyhneme zbytočným nákladom za prípadnú reklamáciu tovaru alebo iným problémom.

Info

Copyright 2021 - 2023 © renikadekor.sk